Úvodní stranka » Typy pojištění UNION

Typy pojištění UNION

   A25/72 B/55 C/36
Cena za os./10 dnů Evropa  720 Kč 550 Kč 360 Kč
pojištění léčebných nákladů ošetření, hospitalizace, převoz 7.000.000Kč 7.000.000Kč 7.000.000Kč
pojištění zodpovědnosti za škodu škody na zdraví 2.500.000Kč 2.500.000Kč 2.500.000Kč
škody na majetku 1.000.000Kč 1.000.000Kč 1.000.000Kč
pojištění zavazadel poškození, zničení, odcizení, ztráta 18.000 Kč, max. 9.000 Kč/1 věc, spoluúčast 500 Kč 10.000 Kč, max. 5.000 Kč/1 věc, spoluúčast 500 Kč  
pojištění pro případ zrušení zájezdu choroba, úraz, úmrtí, živelná událost, trestný čin 80% stornopoplatku, max. 30.000 Kč/os., dohromady maximálně 90.000 Kč 80% stornopoplatku, max. 12.000 Kč/os., dohromady maximálně 36.000 Kč  
úrazové pojištění trvalé následky úrazu 180.000 Kč 180.000Kč  
smrt v důsledku úrazu 90.000 Kč 90.000Kč  
pojištění nevydařené dovolené hospitalizace po dobu delší než 3 dni 400 Kč/den hospitalizace pojištěnému    
v době trvání zájezdu 240 Kč/den spolupřihlášené osobě    
pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu cestovní náklady na dopravu ze zájezdu 8.000 Kč/osoba, spolu max. 32.000 Kč    
pojištění doprovodu cest. náklady osoby doprovázející dítě do 15 let 24.000 Kč    
pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb cestovní náklady a nečerpané služby při předčasném návratu ze zájezdu 8.000 Kč/osoba, spolu max. 32.000 Kč    
  16.000 Kč/osoba, spolu max. 64.000 Kč    
pojištění nákladů na cestu blízké osoby pojištěného náklady na cestu (do a ze zahraničí), náklady na ubytování (max. 10 nocí) 25.000Kč na ubytování, 1.000Kč/noc, max.10.000Kč    
pojištění cestovních nákladů v případě nepojízdného vozidla ubytování v místě opravy 6.500Kč/osoba    
pojištění zpoždění hromadného dopravního prostředku odškodné za zpoždění hromadného dopravního prostředku při cestě ze zahraničí 80 Kč/hodina, max. 800 Kč/osoba    
pojištění nákladů na tech. pomoc při záchranné akci    1.000.000Kč  
pojištění opožděného nástupu na zájezd odškodné za nečerpané služby 2.400 Kč/osoba, spolu max. 8.000 Kč    

Platnost od 1.11.2015, pro nelyžaře sleva 50%


Jsme na skypu,
zavolejte nám!
ckmaxitour